آلفاباکس


پوشیده در حجاب‌ها

آنچنان که گام برداشتن مورچه‌ای سیاه بر روی سنگی سیاه در شبی سخت تاریک و مه‌آلود از نظرها پنهان است، «حقیقت»، این یگانه معنادهنده‌ی حیات، به تمامه پنهان و گریزان از دیدگانِ نیمه‌بازِ من است. زمانه‌ای است که حقیقت در هفتاد حجاب ضخیم و تودرتو به محاق رفته. زمانه‌ی تجلی و ظهورِ اسمِ «یا مُضِلّ». زمانه‌ای که آیین هندو از آن به کالی یوگا تعبیر می‌کند؛ عصر دیو نشان، پوشیده در تاریکی و ظلمت.

و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده

به تابوت ستبر ظلمت نُه توی مرگ‌اندود، پنهان است

حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است


منبع این نوشته : منبع
پنهان